Programy

W naszym przedszkolu realizujemy:

program wychowawczy Prywatnego Przedszkola „Domowego Przedszkola”,
programy edukacyjne dopuszczone do użytku przez MEN: J. Pytlarczyk „W KRĘGU ZABAWY”.
Program Wychowania Przedszkolnego.

Juka W–wa 2009; Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska „DZIECIĘCA MATEMATYKA” – program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych WSiP S.A. Nr dopuszczenia DKW-4013-5/01;

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, Gustawa Grabowska „Program wychowania i kształcenia oraz wspomagania rozwoju sześciolatków w przedszkolach, klasach zerowych i w placówkach integracyjnych” Nowa Era. Nr dopuszczenia DKOS-5002-39/03,

Przystąpiliśmy do akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, realizujemy program profilaktyczny „Czuję się bezpiecznie”, specjalną uwagą otoczyłyśmy dzieci leworęczne i przygotowujemy je do pisania stosując program M. Bogdanowicz i M. Różyńskiej „Lewa ręka rysuje i pisze”, uczymy czytać metodą dr I. Majchrzak oraz prof. J.Cieszyńskiej, dzieci z „Domowego Przedszkola” mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności podczas licznych zajęć dodatkowych.