Plan grupy 3-latków

„Kraina Wesołych Pszczółek”

Wychowawca: Sylwia Skotniczny
Wspomaganie: Patrycja Lewandowska

7.00 - 9.00 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Indywidualne rozmowy z dziećmi i rodzicami. Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne według potrzeb rozwojowych dzieci. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne w kole. Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do śniadania.

9.00-9.30 – Śniadanie.

9.40-12.20 – Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, realizacja zadań edukacyjnych, zajęcia gimnastyczne, rytmiczne, plastyczne, j. angielski. Wyjścia na spacery i do ogrodu przedszkolnego. Zabawy swobodne według pomysłów dzieci.

12.20 - Czynności organizacyjno-porządkowe. Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowujące do obiadu.

12.30-13.00 – Obiad.

13.00 – Odpoczynek, leżakowanie, słuchanie muzyki relaksacyjnej lub słuchowisk dla dzieci.

14.30 – Podwieczorek.

14.45-15.30 – Zabawy manualne przy stoliku, zabawy ogólnorozwojowe.

15.30-17.00 – Świetlica popołudniowa - zabawy dydaktyczne w kole lub przy stolikach, zabawy ruchowe, czytanie książeczek, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci do domów.

zajęcia dodatkowe (nieodpłatne)

Język angielski: 
Środa 11:45-12:05
Czwartek 11:45-12:05
Piątek 12:25-12:45
 
Rytmika: 
Środa 10:10-10:30
Czwartek 10:30-10:50

Gimnastyka korekcyjna: 
Piątek 11:40-12:00