Prywatne Przedszkole w Katowicach - Domowe Przedszkole

Plan grupy 3-latków

„Kraina Wesołych Pszczółek”

Nauczyciel: Natalia Lindner
Nauczyciel wspomagający: Aleksandra Wiśniewska

schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań, czytanie książeczek, zabiegi higieniczne, śniadanie, mycie zębów, realizacja zadań edukacyjnych poprzez zabawy konstrukcyjne i ruchowe, plastyczne, rytmiczne, manipulacyjne, indywidualną pracę z dzieckiem, zabawy dramowe oraz zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zabiegi higieniczne, obiad, odpoczynek- czas relaksu dla dzieci, słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy manualne przy stoliku bądź na dywanie, podwieczorek, zabawy integracyjne, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy dydaktyczne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci

zajęcia dodatkowe (nieodpłatne)

Język angielski: 
Środa 11:45-12:05
Czwartek 11:45-12:05
Piątek 12:25-12:45
 
Rytmika: 
Środa 10:10-10:30
Czwartek 10:30-10:50

Gimnastyka korekcyjna: 
Piątek 11:40-12:00