Prywatne Przedszkole w Katowicach - Domowe Przedszkole

Plan grupy 4-latków

„Kraina Biedronek”

Wychowawca : Anna Skowron
Nauczyciel wspomagający: Lilianna Gnatiuk


Schodzenie się dzieci, powitanie wszystkich, zabawy indywidualne w kącikach zabaw, czynności  higieniczne przed śniadaniem, śniadanie, czynności higieniczne po śniadaniu - mycie zębów, realizacja podstawy programowej- zajęcia dydaktyczne poprzez zajęcia w grupie, zajęcia indywidualne, zabawy ruchowe, plastyczne, muzyczne, dramowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, czynności higieniczne przed obiadem, obiad, odpoczynek, czas relaksu, czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy w kole, zabawy z chustą animacyjną, zabawy przy stoliku, podwieczorek, zabawy integracyjne, zabawy własne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy dydaktyczne, rozchodzenie się dzieci. 

zajęcia dodatkowe (nieodpłatne)

Język angielski:
Wtorek: 12.00-12.30
Środa: 11.15-11.45
Czwartek: 11.15-11.45
Piątek: 11.15-11.45


Rytmika:
Środa: 12.00-12.30
Czwartek: 10.00-10.30


Gimnastyka korekcyjna:
Wtorek: 10.00-10.30


Basen:
Poniedziałek: 11.15-13.30

zajęcia dodatkowe (odpłatne)

  • logopedia indywidualna  
  • kółko taneczne