Nasze Metody Pracy

W „Domowym Przedszkolu” stwarzamy warunki sprzyjające do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

Dzięki aktywnym i nowoczesnym metodom pracy dostarczamy wiedzy i rozwijamy umiejętności. Stosujemy metody oparte na aktywności dziecka, wykorzystując zabawy sensoryczne dzieci poznają i przeżywają świat wszystkimi zmysłami. Przybliżamy dzieciom świat liter opierając się na „Metodzie Dobrego Startu” M. Bogdanowicz, która umożliwia usprawnianie i koordynację, czyli integrowanie funkcji wzrokowo– słuchowo – ruchowych, a także harmonizowanie wszystkich funkcji psychomotorycznych. Uczymy czytać metodą prof. J. Cieszyńskiej.

Przygotowując dzieci do pisania stosujemy ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową ręki wg. metody H. Tymichowej. Specjalną uwagą otoczyliśmy dzieci leworęczne i przygotowujemy je do pisania stosując program M. Bogdanowicz i M. Różyńskiej „Lewa ręka rysuje i pisze”. Efektywnie kształtujemy pojęcia matematyczne, dzięki stosowaniu metod E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. W zależności od specyfiki prowadzonych zajęć wykorzystujemy metody: Dennisona „Gimnastyka Mózgu”, W. Sherbone „Metoda Ruchu Rozwijającego”, R. Labana i K. Orffa, M. Montessori, K. Druszkiewicz „Metoda beznutowa”, Klanzę, Dramę, jak również metody rozwijające prawidłowy rozwój mowy.

Dobieramy metody pracy, kierując się indywidualnymi możliwościami, uzdolnieniami i potrzebami dzieci. Głównym celem stosowanych metod jest wspieranie spontanicznej i twórczej aktywności dzieci oraz danie im szansy na wszechstronny rozwój fizyczny, umysłowy, duchowy, kulturowy i społeczny.