Prywatne Przedszkole w Katowicach - Domowe Przedszkole

Zajęcia z logopedą

Grupowe zajęcia z logopedii mają na celu rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną oraz zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Proponowane zajęcia mają pomóc w nauce mowy i rozwijaniu niezbędnych dla jej poprawnego funkcjonowania aspektów, takich jak: sprawność narzdów mowy, kompetencje fonologiczne, prawidłowy tor oddechowy, dojrzały sposób połykania i poprawna artykulacja. Indywidualna terapia polega na korygowaniu wad wymowy, dostosowana jest indywidualnie do wieku i rodzaju potrzeb dziecka.

Czas przedszkolny i wczesnoszkolny determinuje rozwój związany z mową, co w dużej mierze ma znaczenie w rozwoju dziecka. Sposób komunikowania się wpływa  na sukcesy edukacyjne, zawodowe oraz stosunki z innymi ludźmi.