Prywatne Przedszkole w Katowicach - Domowe Przedszkole

Psycholog

Celem zajęć prowadzonych w przedszkolu przez psychologa jest przede wszystkim wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego młodego człowieka. Poprzez zabawę dzieci uczą się zasad współżycia społecznego, akceptują je, kształtując zdolności współdziałania w grupie.

Rozpoznają również i akceptują emocje własne oraz innych osób, uczą się je wyrażać, a także radzić sobie z nimi we właściwy, bezpieczny sposób.

Dodatkowo poprzez różne gry i zabawy dzieci mogą m.in. wzmacniać swoją samoocenę, budować pewność siebie, rozwijać twórcze myślenie i usprawniać pamięć.