Prywatne Przedszkole w Katowicach - Domowe Przedszkole

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego w „Domowym Przedszkolu” rozpoczynają się już u trzylatków.

Warto podkreślić, że odbywają się one w grupach:  

  • trzylatki: 3x20 minut/tydzień
  • czterolatki: 4x30 minut/tydzień
  • pięciolatki: 5x45 minut/tydzień
  • sześciolatki: 5x45 minut/tydzień

  Formy nauczania i techniki pracy z dziećmi, praktykowane na naszych zajęciach języka angielskiego, opierają się na elementach metody naturalnej i metody reagowania całym ciałem (TPR). Głównym założeniem jest kombinacja gier ruchowych z piosenkami i rymowankami, a także prostych opowiastek z zadaniami wymagającymi rysowania, kolorowania i naklejania. Języka angielskiego używa się również podczas codziennych czynności, tj. higieny osobistej, jedzenia posiłków, ubierania się. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze zajęcia były atrakcyjne.

Dzieciaki skaczą, tańczą, śpiewają, a przy tym poznają język obcy. Każde przyswajane przez dzieci słowo jest osadzone w kontekście obrazu, ruchu i dźwięku, a następnie przećwiczone niezliczoną ilość razy. W niewielkim jeszcze stopniu rozwinięta u najmłodszych dzieci umiejętność zapamiętywania jest wspomagana na aż trzy sposoby, a każdy z nich odpowiada jednemu z trzech głównych stylów uczenia się – wzrokowemu, ruchowemu i słuchowemu. Dzięki temu każdy młody uczeń może z łatwością opanować nowe jednostki leksykalne, doskonalić preferowany styl uczenia się i ćwiczyć zdobywanie wiedzy pozostałymi dwoma kanałami, co jest niezwykle ważnym elementem w dalszej edukacji. Staramy się dbać również o rozwój dzieci. Wiele zadań ma na celu budowanie sprawności ruchowej i manualnej, kształtowanie postaw twórczych i prospołecznych, bogacenie wiedzy ogólnej i doświadczenia uczniów.

Dzieci nie da się uczyć tylko języka obcego. Wszelkie nowe sytuacje – a przecież lekcje języka angielskiego w oczywisty sposób bazują na nich – stanowią źródło wiedzy o świecie. Każde zajęcia rozpoczynają się od utrwalenia wprowadzonego już słownictwa i zapoznania dzieci z nowymi wyrazami i zwrotami. W tym czasie uczniowie siedzą w kręgu na dywanie, albo stoją i naśladują gesty, którymi wspomagamy objaśnienia. Następna część lekcji ma charakter zabawy ruchowej. Zazwyczaj towarzyszy jej piosenka. Teksty poznawanych utworów są proste, a do większości z nich mamy ułożony układ choreograficzny, ilustrujący znaczenie poszczególnych wersów. Uczniowie są zachęcani do śpiewania. Raz w tygodniu każda grupa uczestniczy w zajęciach filmowych w języku angielskim.

Forma audiowizualna utrwala poznane na zajęciach treści. Materiał jest przedstawiony w formie kreskówek (uwielbianych przez najmłodszych!), pomagających zrozumieć nauczane treści. Razem z dziećmi ze wszystkich grup wiekowych przygotowujemy występy w języku angielskim, które przedstawiane są w auli szkolnej. Dzieci oswajają się z występami na scenie już od najmłodszych lat. Co roku pracujemy nad przedstawieniami w języku angielskim z okazji pasowania na przedszkolaka, Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Dni Otwartych „Domowego Przedszkola”, Wielkanocy, wiosny, Dnia Rodziców itd.