Prywatne Przedszkole w Katowicach - Domowe Przedszkole

Wizyta górników w "Domowym Przedszkolu"

1 grudnia z okazji zbliżającej się Barbórki, dzieci z „Domowego Przedszkola” gościły górników z katowickiej kopalni „Wujek”. Podczas spotkania dzieci zdobyły nowe wiadomości na temat ciężkiej, a także niebezpiecznej pracy w kopalni, miały okazję zobaczyć galowy strój górniczy oraz dotknąć i przymierzyć czako – górniczą czapkę. Przedszkolaki dowiedziały się, dlaczego na czapkach są pióra w różnych kolorach i co oznacza wyhaftowany na niej młot i kilof. Nasi goście przynieśli ze sobą również swoje narzędzia pracy: starodawną i nowoczesną latarkę, ułatwiającą górnikom pracę w ciemnościach. Dzieci mogły je dotykać, oglądać i porównywać, a także wyciągać cenne wnioski i trafne spostrzeżenia na temat ich użyteczności. Przedszkolakom bardzo podobała się wizyta górników w przedszkolu, w podziękowaniu zaśpiewały górniczą piosenkę „Górnicy, górnicy” oraz wręczyły laurki z życzeniami.

POWRÓT