Uwaga, psia magia, czyli jak interakcja z psem wpływa na funkcje poznawcze uczniów

Wiemy, że dogoterapia odgrywa ważną rolę w rozwoju dzieci, zwłaszcza we wczesnym ich wieku. Dlatego jest to jedna z aktywności w naszej szkole. Jakie umiejętności i funkcje staramy się kształtować dzięki zajęciom?

Kontakt z psem sprzyja rozwijaniu emocjonalnej więzi, a także umiejętności rozpoznawania i wyrażania uczuć. Dzieci, które uczestniczą w dogoterapii, często wykazują zwiększoną empatię, lepszą umiejętność regulacji emocji oraz większe poczucie bezpieczeństwa.

Zabawy z psem pomagają dzieciom w rozwijaniu umiejętności społecznych, takich jak komunikacja, współpraca i budowanie relacji. To bardzo ważne umiejętności w społeczności szkolnej. Wspólne zadania i aktywności z psem zachęcają dzieci do nawiązywania kontaktów z innymi i przełamywania ewentualnych barier społecznych.

Dogoterapia ma pozytywny wpływ na funkcje poznawcze, takie jak koncentracja, pamięć i myślenie abstrakcyjne. Ćwiczenia z psem, np. nauka komend, rozwijają umiejętność skupienia uwagi oraz logicznego myślenia.

Obecność psa działa jak naturalny reduktor poziomu stresu i lęku u dzieci. Aktywność fizyczna z psem, taka jak spacery czy zabawy, zdecydowanie zmniejsza napięcie emocjonalne i poprawia samopoczucie dziecka.

Dla wielu dzieci współpraca z psem jest bardzo motywująca i angażująca. Chęć zdobywania umiejętności w celu komunikacji i interakcji z psem może zachęcać dzieci do zaangażowania się w naukę i rozwijania swoich zdolności.

Dogoterapia jest także skutecznym narzędziem terapeutycznym w przypadku dzieci z różnymi trudnościami, takimi jak zaburzenia autystyczne, ADHD czy traumy emocjonalne. Współpraca z psem ułatwia proces terapeutyczny i przyspieszyć postępy w leczeniu.

Nasze zajęcia urozmaicamy o elementy rozwijające także motorykę małą. Na zajęciach dzieci układają mozaikę w kształcie psa, używając do tego np. makaronu i kawy. Dzięki obecności zwierzęcia obserwujemy, że są bardziej zaangażowane w wykonywane zadanie i wykonują je sprawniej.

Tak duża liczba zalet płynących z dogoterapii przemawia na korzyść prowadzenia zajęć, zwłaszcza we wczesnym wieku dziecka. To jedne z ulubionych zajęć dzieci w naszej szkole.

POWRÓT