Prywatne Przedszkole w Katowicach - Domowe Przedszkole

Stanowisko w sprawie strajku nauczycieli

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, Przyjaciele i Znajomi,

pytacie, jakie jest nasze stanowisko w sprawie kwietniowego strajku nauczycieli. Nasze stanowisko zostało zawarte w Oświadczeniu Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, które publikujemy poniżej w całości:


Oświadczenie Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej

Uczestnicy Ogólnopolskiego Zjazdu Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej wyrażają swoje poparcie dla formułowanych przez środowiska nauczycielskie postulatów dotyczących podwyżek pensjii solidaryzują się z zapowiadanym w tej sprawie ogólnopolskim strajkiem nauczycieli.

Wprowadzona przez MEN „reforma” systemu edukacji doprowadziła do sytuacji, w której szkoły w całej Polsce borykają się z trudnościami lokalowymi, programowymi i kadrowymi. Niskie pensje, wydłużony czas awansu, ogólny chaos panujący w szkołach, przy jednoczesnym wzroście obciążeń biurokratycznych, zniechęcają do pracy wielu nauczycieli. Coraz mniej jest także chętnych do tego zawodu wśród młodzieży kończącej studia. Dlatego jesteśmy przekonani, że sprawą w tej chwili szczególnie ważną dla przyszłości polskiej edukacji jest podniesienie prestiżu zawodu nauczycielskiego. Nie jest to możliwe bez zapewnienia nauczycielom godziwej płacy za ich trudną i odpowiedzialną pracę.

Solidaryzujemy się z zapowiadanym strajkiem nauczycieli, który powinien doprowadzić do zwiększenia subwencji oświatowej i stanowić pierwszy krok do wycofania szkodliwych dla szkolnictwa polskiego zmian wprowadzonych przez obecne władze.

Nauczyciele szkół niepublicznych, którzy z powodów formalno-prawnych nie będą mogli wziąć czynnego udziału w sporze zbiorowym jakim jest strajk, wyrażą w różnej formie swoją solidarność ze strajkującymi kolegami ze szkół publicznych.

Prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej

Krystyna Starczewska

22 marca 2019


Myślimy, że publikując to Oświadczenie, rozwialiśmy wszelkie wątpliwości.

Nauczycielki i Nauczyciele w Zespole Szkół Prywatnych

POWRÓT