Prywatne Przedszkole w Katowicach - Domowe Przedszkole

III Międzyprzedszkolna Olimpiada o Bezpieczeństwie

14 kwietnia 2016 Dzieci z Domowego Przedszkola zajęły III miejsce i zdobyły fantastyczne nagrody w III Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie o Bezpieczeństwie. Wykazały się wiedzą 
z zakresu zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, znajomością numerów alarmowych oraz umiejętnością odpowiedniego zachowania się w różnych trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Celem olimpiady było zachęcenie dzieci do zdrowego i bezpiecznego stylu życia. 
POWRÓT